Data Tenaga IT UIN Syahada Padangsidimpuan

Data Laboran, Pranata Komputer dan Tenaga IT di IAIN Padangsidimpuan

NoNamaJabatanIjasahSK
1Candra Adi Putra, S.KomLaboranDownload Download
2Amirul Musaddat Lubis, S.KomLaboranDownloadDownload
3Muhammad Arif harahap, S.KomPranata KomputerDownloadDownload
4Muhammad Syahril Edi Nst S.KomPranata KomputerDownloadDownload
5Irham S.KomTenaga ITDownloadDownload
5Maisitoh S.KomTenaga ITDownloadDownload
6Adi Syahputra Situmorang, S.KomTenaga ITDownloadDownload
7Sainul, S.KomTenaga ITDownloadDownload
8Saddam, S.KomTenaga ITDownloadDownload
9Nanda Purba, S.KomTenaga ITDownloadDownload
10Kiki A.MdTenaga ITDownloadDownload